Genç Zihin’lerde aranan özellikler ve dernekle bağlantılı olan tüm çalışmalarda edinilmiş olması gereken tutum ve davranışlardır.

Genç Zihin;

 1. “Mucize”lere inanır.
  Etrafındaki insanların “mucizelerine”, mucize olarak gördükleri hedeflere, “mucize” gözüyle bakmaz. Genç Zihin’ler için mucizeler gerçekleştirilebilirdir. Bu amaçla gerekli her türlü araştırmayı yapmayı, insanlarla görüşmeyi ve bilgiye ulaşmayı amaç edinir.
 2. Yenilikçi, açık fikirli ve eleştiriye açıktır.
  Çağın gerektirdiği niteliklere sahiptir veya sahip olmayı hedefler. Kendisine yöneltilen eleştirilerin motivasyonunu düşürmesine izin vermez, eleştiri analizi yapabilir ve eleştirileri dinler.
 3. Yaratıcı ve üretken niteliklidir.
  Kaynak ve imkanların eksikliğinden şikayet etmez, kaynak ve imkan bulmak için yollar arar.
 4. Dini, siyasi ve sosyal farklılıklar üzerinden ayrımcılık oluşturmaz.
  Bütünsel ve dahil edici bakış açısını benimser. Hakların tüm insanlarca adil bir şekilde ulaşılabilir olmasını kabul eder ve bunun gerçekleşmesini destekler.
 5. Gönüllüdür, sorumluluk almaktan kaçınmaz.
  Yaşadığı yerde gördüğü eksikliklerin giderilmesinin tek yolunun kendi çabası olduğunu ve ihtiyaçlarının giderilmesi için şikayet etmenin işe yaramayacağını ve çalışması gerektiğini bilir. Emek kavramını gözetir, emekçiye saygı duyar ve emeğin karşılığında sadece maddi sonuç beklemez, bir amacın gerçekleşmesi için de emek harcar.